ASIANTUNTIJAPALVELUT

Koestuspalvelut & Yli 1kV palvelut

Asiantuntijapalvelut

Sähkönlaatu selvitys
SFS 6002 Koulutus
Lämpökuvaus LK-pätevyys
Akustinen PD Osittaispurkaus mittaus

Käyttöönotot

Suojarele asennukset
Käyttöönottokoestukset
Ohjaus- ja lukituspiirien testaukset
Käyttöönottomittaukset

Loisteho

Kompensointi huollot
Loistehomittaukset
Sähkönlaadun mittaus
Loistehoselvitykset

Lämpökuvaus

Sähkölaitteiden lämpökuvaus
SETI Oy:n LK1-pätevyys
Korjaustoimenpiteet

Koestukset

Käyttöönottokoestukset
Määräaikaiskoestukset
Ensiö- ja toisiokoestukset

Muuntamohuollot

Öljynäyteanalyysi
Lämpökuvaukset
Katkaisijahuolto
Erotinhuolto

Muut palvelut

Käytönjohtajuudet
Huoltosopimukset
PJ-katkaisija koestus
10A jatkuvuus mittaus

Muuntaja toimitukset

Muuntajien myynti
Muuntajien asennus
Kaapelointi ja liitännät

ASIANTUNTIJA PALVELUMME

Palvelemme urakoitsijoita, isännöitsijöitä, teollisuutta ja verkkoyhtiöitä asiantuntija palveluillamme.

Palveluihin kuuluu: Koestukset, katkaisija huollot, lämpökuvaukset, maadoitusmittaukset, 10A jatkuvuus, sähkölaadun mittaus, loisteho kompensointi, akustinen PD osittaispurkaus mittaus, keskitetty aurinkosähkö suojaus.

KOESTUSPALVELUT

Pystymme koestamaan lähes kaikki markkinoilla esiintyvät suojareleet. Oli kyseessä vanhat ensiöreleet, sähkömekaaniset tai uudet numeerisetreleet. Emme ole valmistajasta riippuvaisia ja kokemusta löytyy esim. Siemens, ABB, Arcteq, VAMP, Schneider, BBC suojareleistä.

SÄHKÖNLAATU JA LOISTEHO

Laskussa loistehon siirto maksua? Selvitämme loistehon syyt ja tarjoamme ratkaisut sen kompensointiin. Samalla saamme selville onko sähkönlaatu kuinka säröistä ja muuten laatustandardin mukaista.

Huollamme, korjaamme tai saneeraamme myös loistehon kompensointilaitteita! Tee kanssamme huoltosopimus kompensointilaitteistolle.

Voimme tehdä myös etävalvonnan loisteholle, joka hälyttää loistehopiikistä.

SÄHKÖLAITTEIDEN LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvaus on helppo tapa tarkkailla sähkölaitteiden, päätteiden ja liitosten kuntoa. Teemme sähkölaitteiston lämpökuvauksia kaikille jännitetasoille. Lämpökuvauksesta tehdään asiakkaalle tarvittaessa virallinen raportti.

Lämpökuvaajallamme on SETI Oy:n myöntämä LK1-pätevyys.

SUOJARELEIDEN ASETTELUT JA KONFIGURAATIOT!

Meiltä onnistuu ABB, Arcteq, Siemens ja VAMP suojareleiden asettelut ja konfiguraatioiden teko. Voimme tehdä muutoksia suojaukseen koestuksien yhteydessä kentällä!